top of page
Matar vespes UP

Vespes

“Eliminació de Vespes"

La vespa és l'insecte himenòpter de color groc amb bandes negres, dotat d'agulló verinós i que viu en societat.

 

+info

La vespa comuna (Vespula vulgaris) és un vèspid eusocial que construeix nius de paper gris dins o sobre d'estructures capaces de suportar-lo. És present a la major part de Catalunya. També pot fer el niu sota terra. Els colors més comuns son el groc amb bandes negres. També podem trobar vespes d'altres colors com negre i la vespa asiàtica (Vespa Volutina) que es de cos negre, l'últim quart de l'abdomen es groc i el final de les potes també es groc.

Els nius de vespes es poden trobar sota les teules, en cantonades de finestres, dins de les caixes de persiana, etc. Sempre en llocs on quedin una mica resguardats de la pluja.

Una de les diferències amb l'abella es el color. L'abella es de color marronos i peluda i la vespa es de color groc llampant i sense pèls. Una altre gran diferència es que l'abella al picar perd el seu fibló i la vespa no. Al no perdre'l pot picar més d'una vegada.

Les vespes es poden matar. Tot al contrari de les abelles que son una espècie protegida.

 

Pujar

Matar vespes DOWN
bottom of page